میزان/ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس وقه قضاییه در ادامه بازدید‌های میدانی خود از انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات، در جریان سفر استانی خود به مازندران بازدید کرد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today