ایرنا/ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: اجرای ۲۴ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن استان در دست اجرا است که به طور میانگین ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سیدعلی میرکریمی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است و اجرای این طرح در شهرهای مختلف استان پنج تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: حدود ۸۰ هزار نفر در استان با ثبت نام در سامانه، متقاضی دریافت مسکن دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن شدند که بیش از ۳۰ هزار نفر تایید نهایی و تاکنون برای حدود هفت هزار نفر تخصیص طرح انجام شده است.

میرکریمی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۹ هزار نفر از متقاضیان نسبت به واریز آورده به میزان بیش از ۴۰۰ میلیون ریال اقدام کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به پرداخت کٌند تسهیلات مسکن در استان گفت: تاکنون تنها ۲۶ درصد تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان پرداخت شده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today