فارس/ مدعیانی که مدت‌ها تلاش کردند مردم زاهدان را با شعارهای مختلف فریب دهند اکنون تشت رسوایی شان از بام افتاده است و فسادهای مختلف اقتصادی و... آن‌ها عیان شده است.

فیلم فوق بخشی از فساد خانواده مولوی نقشبندی است که طی ماه‌های گذشته دستگیر شده است.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today