دنياي اقتصاد/ چگونگي شناسايي خانه هاي خالي، مسئله مهمي است که در خصوص اين خانه ها وجود داشته و دارد. شوراي نگهبان نيز يکي از ايرادات وارد به طرح دو فوريتي ماليات بر خانه هاي خالي را تعريف نشدن عنوان خانه هاي خالي دانسته است. با اين حال، مدير کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، جزئياتي را در اين خصوص بيان کرد که نشان مي دهد از مجموعه اي از اطلاعات و حتي مکان يابي موبايل افراد استفاده خواهد شد.

به گزارش ايسنا، پروانه اصلاني با اشاره به اجرايي شدن سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: روزانه 100 هزار پيامک به مالکان بيش از  يک واحد مسکوني ارسال مي شود و اين افراد دو هفته فرصت دارند که با خود اظهاري، وضعيت خالي بودن يا داراي سکنه بودن واحد خود را مشخص کنند. تا پايان تابستان نيز خانه هاي خالي مشخص مي شود و اين واحدها به سازمان مالياتي معرفي مي شوند.وي در پاسخ به اين سوال که اگر قرارداد صوري اجاره بسته شود يا کنتور واحد مسکوني کار کند، چگونه از وضعيت خالي بودن آن مطلع مي‌شويد، گفت: هم اکنون روش خود اظهاري را با داده هايي که از طريق تقاطع اطلاعاتي به دست مي آوريم راستي‌آزمايي مي کنيم
 و براي کساني که خلاف اظهاراتشان اثبات شود، جريمه‌هاي سنگين مالياتي در نظر گرفته شده است.اصلاني افزود: يکي از روش هاي احراز استقرار افراد در يک خانه موبايل آن هاست که در اين زمينه وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازي همکاري مي کند. همچنين بسياري ديگر از دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان متصل شده اند. هرچند معتقدم با همان روش خود اظهاري وضعيت سکونت بسياري واحدها شفاف مي‌شود و انتظار مي رود در اين مدت دو تا سه سال تمام اطلاعات املاک کل کشور در سامانه ثبت شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar