مهر/ محققان يک تپ اختر کوتوله سفيد رنگ شناسايي کرده اند که ۳۸۰ ميليون سال نوري با زمين فاصله دارد. تپ اخترها ستاره‌هاي نوتروني چرخاني هستند که با سرعت بسيار زيادي دوران مي‌کنند و پالس‌هاي مداومي از انرژي تابشي به همراه خطوط ميدان مغناطيسي قوي را از خود منتشر مي‌کنند. اکنون محققان دانشگاه وارويک موفق شده اند يکي از آنها را در فاصله ۳۸۰ ميليون سال نوري زمين شناسايي کنند. اين نخستين تپ اختر کوتوله اي است که در جهان شناسايي شده است. پروفسور تام مارس و بورس گانسيک از گروه آستروفيزيک دانشگاه وارويک با همکاري رصدخانه ستاره شناسي آفريقا اين تپ اختر را که AR Scorpii نام دارد، کشف کرده اند. اين تپ اختر کوتوله به سرعت مي چرخد و بازمانده آن يک کوتوله سفيد ناميده مي شود که اشعه هايي حاوي ذرات الکتريکي قدرتمند از خود ساطع مي کند. به همين دليل هر دو دقيقه يکبار کل اين سيستم ستاره روشن و سپس خاموش مي شود. AR Scorpii در صورت فلکلي Scorpius قرار دارد که ۳۸۰ ميليون سال نوري از زمين دور است. همچنين تخمين زده مي شود اين تپ اختر کوتوله هم اندازه زمين باشد اما حجم آن ۲۰۰ برابر زمين است. حوزه الکترومغناطيسي آن نيز ۱۰۰ ميليون برابر از زمين قدرتمندتر باشد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد