برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

ثبت جهان هستی در یک تصویر

منبع
سيناپرس
بروزرسانی
ثبت جهان هستی در یک تصویر
سيناپرس/ به تازگي يک هنرمند نقاش با استفاده از تصاوير مختلف کهکشان ها و بهره گيري از ترکيب وابسته به لگاريتم و نرم افزار فتوشاپ توانسته است تصويري کامل از کهکشان ها و کائنات ارايه کند. در اين تصوير فواصل بين کهکشان ها در نظر گرفته نشده است. جهان هستي و کائنات بسيار وسيع و گسترده است و تقريبا گنجاندن آن در قاب يک تصوير امکان پذير نبوده و تا حدي غيرممکن است بتوان تصور کرد که چه چيزي ممکن است در ميدان ديد اين تصوير قرار گيرد. در اين تصوير، خورشيد و کهکشان راه شيري تقريبا در مرکز قرار داشته و با کهکشان هاي پيراموني خود تعقيب مي شوند. بازوي پرسوس (the Perseus arm) از راه شيري، حلقه کهکشان هاي مجاور از قبيل آندرومدا Andromeda)، نماي کلي از شبکه کهکشان ها، امواج پس زمينه کيهاني که از انفجار بزرگ باقي مانده و در نهايت حلقه هاي پلاسما که توسط بيگ بنگ يا انفجار بزرگ ايجاد شده اند نيز به خوبي ديده مي شوند. به تازگي يک موسيقي دان به نام پابلو کارلوس بوداسي (Pablo Carlos Budassi) تلاش کرده است تا با ترکيب وابسته به لگاريتم نقشه هاي کهکشان ها از آرشيو دانشگاه پرينستون و سازمان فضائي ناسا، تصويري کامل و جامع از تمام جهان ايجاد کند. نتيجه اين تلاش، تصوير ارائه شده در اين گزارش است که تمامي بخش هاي کشف شده جهان هستي را در قالب يک صفحه مدور به نمايش مي گذارد. در اين تصوير، خورشيد و کهکشان راه شيري تقريبا در مرکز قرار داشته و با کهکشان هاي پيراموني خود تعقيب مي شوند. بازوي پرسوس (the Perseus arm) از راه شيري، حلقه کهکشان هاي مجاور از قبيل آندرومدا Andromeda)، نماي کلي از شبکه کهکشان ها، امواج پس زمينه کيهاني که از انفجار بزرگ باقي مانده و در نهايت حلقه هاي پلاسما که توسط بيگ بنگ يا انفجار بزرگ ايجاد شده اند نيز همگي در اين تصوير ديده مي شوند. پابلو کارلوس بوداسي در رابطه با چگونگي ترسيم اين تصوير مي گويد: « لگاريتم ها به ما کمک مي کند تا عناصر عظيمي را درک کنيم که در اين مورد، فاصله هاي بزرگ بين کهکشان ها هستند. من در اين تصوير به جاي نشان دادن تمام قسمت هاي جهان در يک مقياس خطي، هر قسمت از دايره يک ميدان ديد را نشان دادم که چندين مرتبه بزرگتر از قبل است. به همين دليل کل جهان و کائنات قابل مشاهده مي تواند در داخل دايره قرار بگيرد.» وي ايده اين تصوير را هنگامي الهام گرفت که براي تولد فرزندش يک بازي hexaflexagons خريد که حجم هاي مختلف را در سطوح دو بعدي نشان مي داد. در اين هنگام ايده استفاده از لگاريتم براي ترسيم کهکشان ها و جهان هستي به ذهن وي خطور کرده و در ادامه اين هنرمند با کمک تصاوير فضائي و نرم افزار فتوشاپ، تلاش براي ترسيم تصويري کامل از دنياي هستي را آغاز کرد. وي پس از پايان کار، تصوير را به طور رايگان در دسترس عموم مردم قرار داده است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد