٦٢٧
٠

کلیپو/ آب به تنهایی چسبناک نیست. شکر خشک هم به تنهایی چسبناک نیست. اما چرا این دو ماده غیر چسبناک در کنار هم ماده ای چسبناک را تشکیل می دهند؟ در این ویدیو این موضوع را به شکلی دقیق و علمی برایتان توضیح خواهیم داد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید