٧٧٥
٠

کلیپو/ صرفه جویی لغتی است که بارها درباره آن شنیده و خوانده ایم و به استفاده چندباره از ابزار و وسایلی اتلاق می شود که قابل بازیافت و مصرف دوباره هستند و نیازی نیست بارها بابت خریدشان پول پرداخت کنیم. دراین ویدیو، به اهمیت صرفه جویی و چگونگی آن می پردازیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید