ايرنا/ گروهي از ستاره شناسان يک ستاره کوتوله سفيد «فوق عظيم» کشف کرده‌اند که با فلسفه تشکيل ستاره‌هاي کوتوله سفيد مغاير است. اين ستاره کوتوله در فاصله حدود ۱۵۰ سال نوري از زمين قرار دارد. اندازه بسيار بزرگ اين ستاره ابتدا عاملي بود که توجه محققان را به خود جلب کرد اما بررسي‌هاي بيشتر نشان داد که اين ستاره حتي عجيب تر از چيزي است که هر کسي بتواند حدس بزند. اين موضوع محققان را بر آن داشت تا رويايي را رقم بزنند که بر اساس آن اين ستاره مي‌توانسته شکل گرفته باشد. اين کوتوله سفيد که در واقع يک ستاره در حال مرگ و در انتهاي چرخه عمر خود قرار دارد، WDJ۰۵۵۱+۴۱۳۵ ناميده مي‌شود. دکتر «مارک هالوندز» نويسنده ارشد مقاله‌اي در اين زمينه که در نشريه Nature Astronomy منتشر شده است، گفت: اين ستاره چيزي را نشان مي‌دهد که قبلا هرگز مشاهده نکرده بوديم. وي گفت: ما ترکيبي را در اين ستاره مشاهده کرديم که با تکامل عادي ستاره‌اي هرگز قابل توضيح نيست؛ جرم اين کوتوله سفيد کشف شده دو برابر متوسط جرم يک کوتوله سفيد است. اين محقق افزود: ما در مورد اينکه چگونه يک ستاره، يک کوتوله سفيد را مي‌سازد تقريبا مطمئن هستيم. بنابراين تنها روشي که مي‌توانيم براي توضيح چگونگي پيدايش اين کوتوله سفيد تازه کشف شده ارائه دهيم اين است که اين کوتوله سفيد از ادغام دو کوتوله سفيد به وجود آمده است.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد