ايسنا/ محققان دانشگاه ايالتي ميشيگان(Michigan State University) آمريکا در مطالعه اخيرشان با بررسي مطالعه يادگيري ماشين اظهار کرده‌اند پنج مورد از شش زير گروه کروناويروس سندرم حاد تنفسي ۲ عفوني‌تر و مسري‌تر شده‌اند.

 يک مدل يادگيري ماشين جديد که توسط محققان دانشگاه ايالتي ميشيگان ساخته شده است نشان مي‌دهد که جهش ژنوم کروناويروس سندرم حاد تنفسي ۲ باعث مسري‌تر شدن ويروس شده است.

محققان توسط اين مدل که توسط "گووي وي"(Guowei Wei) استاد دانشکده رياضيات و بيوشيمي و زيست شناسي مولکولي تهيه شده است، تعيين ساختار ژنتيکي کروناويروس سندرم حاد تنفسي ۲ بيش از ۲۰ هزار نمونه ژنوم ويروسي را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند.

تعيين ساختار ژنتيکي(Genotyping)، فرايندي است که طي آن تفاوت‌ها در آرايش ژنتيکي(ژنوتيپ) يک فرد بوسيله بررسي توالي دي.ان.اي فرد با استفاده از آزمايش‌هاي بيولوژيکي و مقايسه آن با توالي شخصي ديگر يا يک توالي مرجع مشخص مي‌شود.

 طي اين مطالعه محققان جهش‌هاي مربوط به پروتئين ميخ مانند را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و دريافتند که پنج مورد از شش زيرگروه شناخته شده ويروس اکنون عفوني تر هستند.

مانند هر ويروس، بسياري از جهش‌ها در نهايت خوش خيم و بي خطر هستند و  يا خطر اندکي براي بيماران آلوده دارند. برخي جهش‌ها حتي باعث کاهش عفونت مي‌شوند. اما برخي جهش‌ها منجر به ويروس عفوني‌تر مي‌شوند.

طي اين مطالعه محققان ماه‌ها الگوي جهش‌ها و مکان آنها را مورد مطالعه و تحليل قرار دادند و تغييرات رخ داده در نمونه رسمي ژنوم ويروسي که در ژانويه ثبت شده بود را رديابي کردند.

سؤال مهم محققان اين است که نتايج اين جهش‌ها در انتقال، تشخيص، پيشگيري و درمان کوويد-۱۹ چيست.

عفونت ويروسي هنگامي اتفاق مي‌افتد که پروتئين ميخ مانند مذکور با يک گيرنده سلول ميزبان انساني بنام "آنزيم تبديل آنژيوتانسين۲ - ACE۲" به طور کوتاه ارتباط برقرار کند. وي در اين باره گفت: عفونت ويروسي در صورت تقويت پيوند اتصال، افزايش مي‌يابد. در حال حاضر ، بيش از ۵۰ جهش مرتبط با رابط اتصال دهنده در دامنه اتصال گيرنده پروتئين‌هاي ميخ مانند(RBD ) يافت شده است که ۱۹۴ مکان جهش ممکن در آن وجود دارد.

مدل يادگيري ماشيني که استاد "وي" توسعه داده است، يک شبکه عصبي پيشرفته است که قادر به بررسي و تجزيه و تحليل بيش از هشت هزار سوابق تعامل پروتئين براي تعيين تأثير جهش‌هاي شناخته شده فعلي بر اتصال پروتئين ميخ مانند کروناويروس سندرم حاد تنفسي ۲ است.

نتيجه بررسي اين داده‌ها با مدل مذکور نشان داد که افزايش ميل اتصال در پنج مورد از شش زيرگروه شناخته شده نشان دهنده اين موضوع است که عفونت ممکن است در نتيجه جهش‌ها افزايش يافته باشد.

وي گفت: اين بسيار مهم است که بدانيم که آيا زيرگروه‌هاي آينده کروناويروس سندرم حاد تنفسي ۲ يک خطر قريب الوقوع براي سلامت عمومي ايجاد مي‌کند. براي اين منظور، ما يک غربالگري سيستماتيک از تمام ۳ هزار و ۶۸۶ مدل جهشي که ممکن است در آينده در ۱۹۴ محل جهش در دامنه اتصال گيرنده پروتئين هاي ميخ مانند رخ دهد را انجام داديم.

مدل وي پيش بيني مي‌کند که باقيمانده‌هاي متعدد بر روي شکل اتصال دهنده گيرنده - يک منطقه جزء دامنه اتصال گيرنده پروتئين هاي ميخ مانند- شانس بالايي براي جهش در سويه‌هاي کوويد-۱۹ آلوده‌تر دارند.

وي هشدار مي‌دهد که اگرچه پيش بيني‌هاي مبتني بر هوش مصنوعي با يافته‌هاي آزمايشگاهي موجود مطابقت دارد، اما مطالعات بيشتري براي درک کامل اثرات جهش در عفونت کوويد-۱۹ لازم است که براي پاسخ به سلامت عمومي به کوويد-۱۹ بسيار مهم است. به عنوان بخشي از تحقيقات خود، وي و تيمش همچنين پيش بيني کرده‌اند که کروناويروس جديد در سراسر جهان پخش شده است کمي عفوني‌تر از ويروس اصلي سارس که در سال ۲۰۰۳ کشف شد، است. وي گفت که نتايج با نتايج مطالعه ديگري که اخيراً توسط محققان پژوهشگاه اسکريپس در فلوريدا منتشر شده ، مطابقت دارد. در اين مطالعه جهش پروتئين ميخ مانند در يک آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت و محققان دريافتند که ويروس از راه‌هايي که باعث افزايش عفونت آن مي‌شود جهش مي‌يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar