مجله ايلياد/ در مقاله‌ي جديدي که دانشمندان انگليسي، هلندي و آلماني در مجله‌ي Microorganisms منتشر کرده‌اند، محققين به بررسي پاسخ سيستم ايمني بدن پستانداران به پپتيدهاي حاوي دو آمينواسيد پرداخته‌اند. اين نوع پپتيدها معمولاً در شهاب‌سنگ‌هاي کربني يافت مي‌شوند. تحقيقات نشان داده است که سيستم ايمني بدن انسان به اين نوع پپتيدها واکنش کارآمدي نشان نمي‌دهد و پاسخ سيستم ايمني بدن به پپتيدهاي زميني، بسيار متفاوت است. اين يافته‌ها نشان مي‌‌دهند که ميکرواُرگانيسم‌هاي فرازميني مي‌توانند خطرات مهمي براي ماموريت‌هاي فضايي جهت آوردن نمونه‌ها از سيارات و قمرهاي ديگر به حساب آيند.

پروفور «نيل گو» از دانشگاه اگزتر، مي‌گويد: «کشف آب مايع در جاهاي متعددي از منظومه‌ي شمسي اين احتمال را مطرح مي‌کند که شايد حيات‌هاي ميکروبي در کرات ديگر غير از زمين نيز وجود داشته باشند و بتوانند به‌طور اتفاقي اکوسيستمي مانند زمين را ايجاد کنند. قند و آمينواسيدهاي غيرمرسوم با فراواني زياد در شهاب‌سنگ‌هاي کربني پيدا شده است. بنابراين قابل تصور است که بفهميم ميکرواُرگانيسم‌هاي فرازميني مي‌توانند شامل پروتئين‌هايي باشند که آمينواسيدهاي نادر را درون خود دارند. ما اين سوال را مطرح کرده‌ايم که آيا سيستم ايمني بدن پستانداران مي‌تواند اين ميکرواُرگانيسم‌ها را شناسايي کرده و پاسخ مناسبي به پروتئين‌هاي حاوي آمينواسيدهاي نادر بدهد يا خير؟»

دانشمندان براي پاسخ دادن به پرسش مطرح شده آزمايشي را بر روي موش‌ها طراحي کردند و واکنش سلول‌هاي T به عنوان سلول‌هاي کليدي سيستم ايمني به پپتيدهاي حاوي آمينواسيدهاي نادر را بررسي کردند. اين پاسخ‌ها از کارآمدي بالايي برخوردار نبودند و سطح آن‌ها بين ۱۵ تا ۶۱ درصد پاسخ مورد نياز بوده است. سطح پاسخ سيستم ايمني بدن پستانداران در مواجهه با پپتيدهاي زميني مرسوم، معمولاً بين ۸۲ تا ۹۱ درصد مناسب است.

دکتر «کاتجا شافر» از دانشگاه اگزتر و ابردين، مي‌گويد: «حيات بر روي زمين متکي به ۲۲ آمينواسيد است. ما اين نظريه را مطرح کرده‌ايم که حيات‌هاي شکل گرفته در محيط‌هاي حاوي آمينواسيدهاي مختلف حاوي همان نوع آمينواسيدها خواهند بود. ما به صورت شيميايي توانستيم پپتيد‌هاي حاوي آمينواسيدهاي نادر را سنتز کنيم و پاسخ سيستم ايمني بدن پستانداران به آن‌ها را بررسي کنيم. بررسي‌هاي ما نشان داد که سلول‌هاي T در مواجهه با اين پپتيدها فعال مي‌شوند، ولي پاسخ آن‌ها از کارايي مناسبي برخوردار نيست.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar