مهر/ با و جود تمام پيشرفت هاي فناوري ناسا هنوز براي ارسال و دريافت اطلاعات به مسافت هاي دور در ماموريت هاي فضايي با مشکل روبرو است.

اما با توجه به آنکه سال آينده واحدهاي ليزري فعال مي شوند، ناسا تصميم دارد با کمک ليزرهاي مادون قرمز پيام هايي به فضا بفرستد و دريافت کند. اين روش پهناي باند سازمان فضايي آمريکا را ارتقا مي دهد.

طبق بيانيه اي که ناسا منتشر کرده، هنگاميکه واحدOGS۲ تکميل شود، اين سازمان مي تواند به جزئيات بسياري دقيقي از تحقيقات خود در فضا دست يابد. واحد مذکور قرار است در هاوايي ساخته شود.

البته استفاده از ليزر براي انتقال راديويي اطلاعات چالش هايي نيز دارد. مثلا ليزرهاي مادون قرمز نمي توانند به ابرها نفوذ کنند. بنابراين ناسا فقط مي تواند هنگاميکه هوا مناسب است، با فضاپيما ارتباط برقرار کند.در صورت بارش اين سازمان مي تواند از واحد قديمي تر يعني OGS۱ استفاده کند که در کاليفرنيا قرار دارد.

با اين وجود ناسا معتقد است ليزرها در مقايسه با سيستم هاي راديويي، شيوه انتقال اطلاعات را ۱۰ تا ۱۰۰ بار ارتقا مي دهند.

 اين بدان معنا است که تصاوير از زمين، سيارات ديگر منظومه شمسي و فراتر از آن با جزئيات دقيق تر در اختيار محققان قرار مي گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar