مهر/ تحقيقات روي اطلاعات ۲۸ هزار بيمار نشان مي دهد داروهاي کاهش فشار خون از شدت وخامت کوويد۱۹ در بيماران با فشار خون بالا مي کاهد.
طبق تحقيقي جديد دارويي که براي کنترل فشار خون بالا به کار مي رود نرخ بهبود از بيماري کوويد۱۹ را افزايش مي دهد و علاوه بر آن شدت عفونت در بيماراني با فشار خون بالا را کمتر مي کند.

اين پژوهش روي ۲۸ هزار بيمار انجام شد که از داروهاي کاهش فشار خون استفاده مي کردند.

محققان متوجه شدند در بيماراني با فشار خون بالا که از داروهاي مهار کننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين(ACEi) يا مسدود کننده گيرنده آنژيوتانسين(ARB) استفاده مي کنند، ريسک وخيم شدن بيماري کوويد۱۹ و مرگ ناشي از آن کمتر مي شود.

دکتر واسيليوس واسيليو محقق ارشد اين پژوهش از دانشگاه ايست آنجليا در انگليس مي گويد: بيماراني که مبتلا به بيماري هاي قلبي هستند، به طور خاص در معرض ابتلا به عفونت کوويد ۱۹ قرار دارند. در آغاز همه گيري ما نگران بوديم که برخي داروهاي کاهش فشار خون حال بيماران کوويد۱۹ را وخيم تر کند. بنابراي مي خواستيم تاثير اين داروها بر مبتلايان به اين بيماري را بررسي کنيم.

محققان اطلاعات ۱۹ تحقيق را بررسي کردند که در کل ۲۸ هزار بيمار مرتبط با کوويد۱۹ و داروهايACEi وARB در آن شرکت کرده بودند. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar