ايسنا/ سلول‌ها مي‌توانند مسافت‌هاي زيادي را در سراسر بدن ما طي کنند. دانشمندان "دانشگاه گلاسگو"(University of Glasgow) اسکاتلند به تازگي آزمايشي را انجام داده‌اند تا نشان دهند که سلول‌ها چگونه مي‌دانند کجا بروند.

سلول‌ها به برخي مواد شيميايي به خصوص جذب و توسط برخي مواد ديگر دفع مي‌شوند. براي مثال، گلبول‌هاي سفيد خون به سوي مواد شيميايي جذب مي‌شوند که انتشار آنها در محل زخم صورت مي‌گيرد. دانشمندان براي دريافتن اين موضوع که سلول‌ها چگونه مسير خود را به سوي فضاهايي بزرگتر از فضاهاي مجاور پيدا مي‌کنند، آنها را در مسيرهاي هزارتو آزمايش کردند که با همين مواد شيميايي بارگيري شده بودند.

آنها در اين آزمايش، سلول‌هاي آميب و لوزالمعده را مورد بررسي قرار دادند و نهايتا فرضيه خود را در اين مورد تاييد کردند که سلول‌ها مسير خود را در جهت بيشترين تراکم مواد شيميايي مشخص مي‌کنند تا جهتي که از آن آمده‌اند، آشکار شود.

آميب‌ها و تاحدودي سلول‌هاي سرطاني، عملکرد بهتري در هزارتوهاي ساده‌تر داشتند. آنها در هزارتوهايي که بن‌بست و تله بيشتري داشتند، بدتر عمل کردند.

اغلب سلول‌هايي که پشت سر سلول‌هاي ابتدايي وارد شدند، مسير را گم کردند زيرا سلول‌هايي که پيشتر وارد شدند، مواد شيميايي راهنماي مسير را از بين برده بودند. اين موضوع نشان مي‌دهد که اثر زيست‌شناسي سلولي بيش از حد انتظار است.

اين پژوهش، در مجله "Science" به چاپ رسيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar