بيگ بنگ/ اينها کهکشان‌هاي “خوشه هرکول” مجموعه‌اي از جهان‌هاي جزيره‌اي هستند که فقط 500 ميليون سال نوري با ما فاصله دارند. اين خوشه که به نام Abell 2151 نيز شناخته مي‌شود مملو از کهکشان‌هاي مارپيچي غني از گاز و غبار است، اما ميزبان کهکشان‌هاي بيضوي نسبتاً کمي است که فاقد گاز و گرد و غبار و ستاره‌هاي تازه متولد شده هستند.

در اين تصوير ترکيبي و عميق از روي رنگ‌ها مي‌توان به قدمت کهکشان پي‌برد. کهکشان‌هايي با ستارگان جوان‌تر به رنگ آبي ديده مي‌شوند و کهکشان‌هاي با ستارگان کهن‌تر به رنگ زرد ديده مي‌شوند. اين تصوير واضح تقريباً 1/2 درجه از مرکز خوشه هرکول را شامل مي‌شود که معادل گستردگي بيش از 4 ميليون سال نوري در فاصلۀ تخمينيِ اين خوشه است. در اين نما ستارگاني از کهکشان راه شيري هم در پيش‌زمينه پراکنده شده‌اند. نور پراشي که ديده مي‌شود، توسط پره‌هاي پشتيباني آينه تلسکوپي که تصويربرداري کرده، ايجاده شده است.

به نظر مي‌رسد در دور نماي کيهاني، بسياري از کهکشان‌ها با يکديگر برخورد مي‌کنند يا با هم ادغام مي‌شوند، در حالي که به نظر مي‌رسد که بقيه تحريف شده‌اند – شواهد واضحي که نشان مي‌دهد کهکشان‌هاي خوشه‌اي معمولاً با يکديگر در تعامل هستند. در حقيقت، “خوشه هرکول” ممکن است در نتيجۀ ادغام مداوم خوشه‌هاي کهکشاني کوچکتر شکل گرفته و تصور مي‌شود که شبيه خوشه‌هاي کهکشاني جوان در جهان بسيار دورتر و اوليه باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar