روزياتو/ بارش شهابي اسدي (لئونيد) قرار است هفته ي ديگر بر پرده اي خارج از اين دنيا به نمايش درآيد. در اوج اين بارش شهابي هر ۵ دقيقه يک شهاب ردي نوراني بر آسمان زمين خواهد انداخت.
اين بارش شهابي در شب هاي ۱۶ و ۱۷ نوامبر (۲۶ و ۲۷ آبان) به اوج خود خواهد رسيد و آن را عامل برخي از شديدترين توفان هاي شهابي مي دانند، به طوري که در مواردي ديده شده اين بارش شهابي با ساعتي ۵۰ هزار شهاب همراه بوده است.
اين بارش شهابي گرچه تنها سالي يک بار رخ مي دهد، اما امسال مشهودتر از سال قبل خواهد بود، چون هلال ماه امسال تنها ۵ درصد روشنايي خواهد داشت.
به گفته ي ناسا، بهترين زمان براي تماشاي اين نمايش کيهاني در حدود ۳ صبح به وقت منطقه زماني شرقي (ET) در هر دو نيمکره ي شمالي و جنوبي است.

ناسا در بيانيه اي اعلام کرد: «بارش شهابي اسدي که در اواسط نوامبر امسال به اوج خود مي رسد را يک بارش شهابي بزرگ مي دانند، گرچه نرخ آن پايين و در حدود ۱۵ شهاب در هر ساعت است.»
«بارش شهابي اسدي شهاب هاي درخشاني دارد که مي توانند رنگي هم باشند.»
اين شهاب ها با سرعتي در حدود ۷۱ کيلومتر بر ثانيه حرکت مي کنند و آن ها را از سريع ترين شهاب ها مي دانند.
بارش شهابي اسدي در نوامبر هر سال زماني رخ مي دهد که گذر مدار زمين به ستاره دنباله دار تمپل تاتل مي افتد.

سياره ي ما با ورود به مدار ستاره دنباله دار تمپل تاتل، از ميان خرده دنباله هاي آن عبور مي کند، امري که فرصت برخورد شهاب ها با جو سياره ي ما را به وجود مي آورد.
اولين بارش شهابي اسدي ثبت شده در سال ۱۸۳۳ مشاهده شده بود، اتفاقي که به کشف ستاره دنباله دار تمپل تاتل در سال ۱۸۵۶ انجاميد. با اين اتفاق ثابت شد منشأ شهاب هاي بارش هاي شهابي سالانه، ستاره هاي دنباله دار هستند.
به گفته ي ناسا بهترين راه براي تماشاي اين نمايش کيهاني پيدا کردن مکاني است که از نورهاي شهري بسيار دور باشد. همچنين ناسا توصيه مي کند لباس گرم به تن داشته باشيد و صاف روي زمين دراز بکشيد، طوري که پاهايتان به سمت شرق باشد.

اين سازمان فضايي گفته: «براي جهت يابي پاهايتان را به سمت شرق بگذاريد، صاف به پشت دراز بکشيد و بالا را نگاه کنيد. تا جايي که مي شود به آسمان دقيق شويد.»
«بعد از کمتر از نيم ساعت چشم هايتان به تاريکي عادت مي کند و کم کم شهاب ها را مي بينيد. صبور باشيد. اين نمايش تا سحر ادامه خواهد داشت، پس فرصت زيادي براي تماشا کردن داريد.»
بارش شهابي اسدي نام خود را از منبعش گرفته، جايي که به نظر مي رسد شهاب ها از آن پديدار مي شوند؛ اين نقطه در محل برج اسد قرار دارد.
هر ۳۳ سال يک بار بارش شهابي اسدي به شکل يک توفان شهابي با بيش از هزار شهاب در هر ساعت از راه مي رسد.
محققان پيش بيني مي کنند در سال ۲۰۳۴ زميني ها شاهد ۲ هزار شهاب در هر ساعت در يک توفان شهابي اسدي باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar