ايسنا/۱۵ کارگروه تخصصي از کارشناسان حوزه‌هاي مختلف آزمايشگاهي، در شبکه فعال هستند و اين يعني تخصص و تجربه در اين صنعت کاربردي جريان دارد.

تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي در شبکه آزمايشگاهي يکي از الزامات براي استفاده از تخصص و توان متخصصاني است که در اين حوزه فعاليت مي‌کنند و مي‌توانند اين خدمات را در مرز دانش پيش ببرند و ارتقا دهند. بر همين اساس نيز شبکه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با کمک سرآمدان علمي در اين حوزه اقدام به ايجاد ۱۵ کارگروه تخصصي کرده است.

رضا اسدي‌فرد، مدير شبکه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، درباره لزوم شکل‌گيري چنين کارگروه‌هايي، گفت: يکي از اولويت‌هاي شبکه در اين چند سال، توسعه پلتفرم جريان دانش بود که يکي از بهترين روش‌ها براي اجرايي شدن آن را حمايت از شکل‌گيري کارگروه‌هاي تخصصي مي‌دانيم.

وي افزود: بر همين اساس و با توجه به اينکه نيروي انساني مهمترين رکن در هر حوزه علمي است، اين کارگروه‌ها را حمايت کرديم.

اين کارگروها نيز با برگزاري نشست، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، تدوين استاندارد و غيره سعي کردند دانش و توان خود را به اشتراک بگذارند.

به گفته مدير شبکه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، در حال حاضر ۱۵ کارگروه تخصصي و يک گروه فني متشکل از کارشناسان حوزه‌هاي مختلف آزمايشگاهي در شبکه فعال هستند.

به گزارش روابط عمومي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، شبکه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي معاونت علمي در حال حاضر ۸۳۰ مرکز آزمايشگاهي را به عضويت خود درآورده که دسترسي محققين و صنعتگران به خدمات آزمايشگاهي متنوع و گسترده را فراهم کرده است. اين مجموعه ها با به اشتراک‌گذاري اطلاعات بيش از ۱۸ هزار دستگاه و بيش از ۱۰ هزار آزمون متنوع، در راه تقويت توان آزمايشگاهي کشور گام بر مي‌دارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar