بازار/حجت الاسلام حيدري مدير موسسه آواي توحيد:

اين موسسه در اواخر سال ۱۳۹۵ با هدف اجتماعي و کاربردي کردن معارف توحيدي  و در نهايت ايجاد تمدن نوين اسلامي با حضور جمعي از اساتيد عالي حوزه علميه تاسيس شده  و يکي از رسالت هاي  مهمي که دنبال مي کند توانمندسازي و ارتقا سطح بينش معرفتي ارگان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي است.

وي افزود: جهت تحقق اين هدف تاکنون با بيش از ۲۰ نهاد رسمي تفاهم داشته ايم. با همکاري و ديد تمدني دادگستري استان طرحي خدمت معاونت محترم پيشگيري ارايه شد و مورد تاييد رياست محترم قرار گرفت.

مقام معظم رهبري مدظله العالي  جهت ايجاد تمدن نوين اسلامي چند مرحله را نام مي برند که يکي از آنها  دولت اسلامي  ميباشد ، موسسه آواي توحيد در جهت تحقق دولت اسلامي سعي کرده براي ارتقاء سطح بنيش معرفتي انها طبق سند بالادستي بيانيه گام دوم انقلاب فرهنگ سازي معرفتي ايجاد کند.

يکي از نياز هاي جدي تمدن نوين اسلامي کاهش آسيب هاي اجتماعي مي باشد که با همکاري رياست محترم دادگستري دوره اي را براي مجرمين مجازات هاي حبس جايگزين برگزار کرديم. در اين دوره سعي بر اين بود که به افراد سازمان و نظام فکري داده شود  بمثايه نقشه راهي باشد تا بتواند مسير را هميشه ذرست ادامه دهد. که الحمدلله با بازخوردي شگفت انگيزو بالايي روبرو بوديم .

تا کنون 1100 نفر را دوره داده ايم و 800 گواهي پايان دوره صادر شده و نکته قابل توجه اين طرح تربيت محور بودن آن مي باشد يعني بعد از اتمام دوره موسسه هنوز براي آنها برنامه و ارتباط دارد.

 

حجت الاسلام و المسلمين خواجوي از اساتيد موسسه آواي توحيد: اگر بخواهيم به تمدن نوين اسلامي برسيم بايد تشکيلاتي همراه با کادر سازي پيش رويم ، شهيد چمران از افراد به حساب ما لات و شر به نفع انقلاب و نظام در جبهه استفاده مي کرد و موفق بود. همين منش در شهيد زين الدين هم بود ،ايشان به فرماندار چند استان نامه زده بودند که ليدرهاي کف خياباني (اشرار و الوات) به جبهه بفرستيد.

شهيد چمران و زين الدين معتقد بودند که افراد اينچنيني جوهره معرفت و مديريت دارند و واقعا موفق مي شدند.

اگر بناست که ما تمدن سازي کنيم بايستي از چنين افرادي استفاده کنيم اما بشرط اينکه به آنها سازمان فکري فلسفي بدهيم .


حجت  الاسلام و المسلمين  يزدي معاونت پيشگيري از جرائم دادگستري استان قم نيز افزود: براساس مواد62 تا 64  قانون مجازات اسلامي مجازاتهاي  جايگزين حبس دردستور کار معاونت پيشگيري دادگستري قرار گرفت که اسمش  را جايگزين هاي مجازات حبس ميگذاريم چون من معتقدم اينها مجازات نيست چون انطور که دربازخوردها و نتايجي  که ما ديدم واقعا اين امور ضروريست که تحولي درمخاظب ايجاد کند اين دورها باهماهنگي قضات مسولين محترم قرار گرفت وقضات بجاي مجازات مي توانند از جايگزينها استفاده کنند براي اولين بار سالن  نمايشگاه دادگستري در اختيار قرار گرفت که عزيزان به اينجا تشريف مياوردند گرچه شايد تخلف  عزيزان در حيطه ي راهنمايي رانندگي يا يک مورد جزئي بوده ولي با مقولهاي متنوعي آشنا ميشدند وبازخوردبسيار خوبي ازاين آموزشها گرفتيم .

حجت الاسلام والمسلمين مظفري ريس کل دادگستري استان قم نيز با اشاره به فعاليتهاي موثر موسسه آواي توحيد در اشاعه فرهنگ و فعاليتهاي ديني افزود: ما دراين ايام بدنبال جشن بعثت هستيم اين کافي نيست بلکه بايد بدنبال راهکارهاي اجرايي کردن رسالت ان حضرت باشيم، ما اگردر جامعه ناهنجاري ميبينيم بخاطر فاصله گرفتن از رسالت و بعثت مي باشد .


وي افزود: تمدن نوين اسلامي بالاترين رتبه  نظام اسلامي را دارد ؛در دادگستري قم جهت گامي در تمدن سازي با همکاري موسسه اواي توحيد خدمات خوبي ارائه گرديد . قم بايد الگو باشد ومن معتقدم با اين موسسه  ونمايشگاها اين اتفاق ميفتد انتظار ميرود دوستاني که دراين دوره ها شرکت ميکنند رفتارشان عوض شود. من از زحمات  جناب اقاي يزدي وهمکارانشان درمعاونت پيشگيري همچنين ازموسسه ي آواي توحيد وهمه ي افرادي که با اين مجموعه ارتياط دارند وهدف عالي که اين مجموعه دارد همکاري ميکنند تشکر ميکنم. ازرياست  قوه ي قضاييه  چه فعلي جناب حجت السلام رييسي و چه رياست قبل ايشان که  دربرنامه ها به اين نکته توجه داشتند مخصوصا سند تحول  تنظيم شده که بخشي از آن سند تحول حبس زدايي وزدايي مجازات خشن هست تشکر ميکنم که اميدواريم با اموزشهاي ديني زندانهاي ما خالي شود.