سيناپرس/انسان ها براي خنک شدن عرق مي کنند اما وقتي آن عرق نتواند تبخير شود، اين شرايط گرمايي خطرناک مي شود. به همين دليل گاهي ترکيب دماي ۳۵ درجه و رطوبت زياد مي تواند کشنده باشد.

طي روزهاي گذشته و در پي موج شديد گرماي رخ داده در کانادا، شاهد ثبت صدها مورد مرگ ناگهاني بوديم که براي بسياري از افراد عجيب بود. در حقيقت اين موج گرما حدود ۳۸ تا ۴۰ درجه سانتي گراد بود که در بسياري از مناطق جهان دمايي طبيعي محسوب مي شود پس چرا در کانادا اين موج گرما موجب افزايش مرگ و مير شد. 

راشل وايت (Rachel White)، دانشمند علوم جوي از  گروه علوم زمين، اقيانوس و جو دانشگاه بريتيش کلمبياي کانادا در اين رابطه توضيح مي دهد که دماي حباب مرطوب اندازه گيري نظري است که دما و رطوبت را در يک مقدار ترکيب مي کند. 

در توضيح اين پديده مي توان گفت که دماي حباب مرطوب در اتاقي بسته و عايق، دماي نهايي هواي اين اتاق پس از تبخير آب و تا حدي است که رطوبت هوا به اشباع برسد. حال اين سوال مطرح مي شود که اين مسئله چه ارتباطي با بقاي انسان و قدرت تحمل گرما  دارد؟
درجه حرارت حباب مرطوب اساساً استعاره اي از عرق انسان است. عرق مکانيسم خنک کنندگي بدن محسوب مي شود که در پي  گرم شدن محيط، پوست را خنک مي کند. در اين ميان اما براي اينکه عرق پوست فرد را خنک کند، به فرآيند تبخير متکي است تا گرما از بدن دور شود. 

در دماي تئوري حباب مرطوب، تبخير و خنک سازي ديگر نمي تواند صورت گيرد زيرا جو کاملاً با آب اشباع شده است و هنگامي که دماي حباب مرطوب به ۳۵ درجه سانتيگراد مي رسد، از آستانه اي عبور مي کند که در آن انسان ديگر نمي تواند گرماي داخلي بدن را از دست داده و خود را خنک کند.

وايت در اين رابطه مي گويد: « تقريباً به ندرت منطقه اي را مي توان يافت که داراي  ۱۰۰ درصد رطوبت نسبي باشد.»

 البته تحقيقات نشان مي دهد حتي دماي حباب مرطوب کمتر از ۳۵ درجه سانتيگراد نيز مي تواند براي انسان کشنده باشد. اين مورد در سال ۲۰۱۰ رخ داد، زماني که روسيه موج گرماي کشنده اي را تجربه کرد که در آن دماي حباب مرطوب از ۲۸ درجه سانتيگراد عبور نمي کرد.

به عقيده وايت موج گرماي بسيار مرطوب خيلي خطرناک تر از يک موج گرماي خشک است. براي نمونه در حال حاضر برخي از شهرهاي کانادا دچار اين دماي حباب مرطوب شده اند و تحت موج گرماي بي سابقه، رطوبت زيادي را تجربه مي کنند. 

وايت در اين رابطه مي گويد: «اين امواج گرمايي بسيار مرطوب هستند که دماي حباب مرطوب بيشتري دارند. دماي حباب مرطوب به احتمال زياد در مناطقي که مقادير زيادي آب گرم و تبخير مي شود مانند مناطق مجاور درياچه هاي بزرگ اتفاق مي افتد. اما همانطور که تغييرات آب و هوايي باعث افزايش دماي کره زمين شده، کارشناسان اقليم ها و تغييرات آب و هوايي از مدل هايي براي تعيين نقاط گرم در آينده براي دماي حباب مرطوب استفاده مي کنند.

مدل سازي هاي انجام شده نشان مي دهد که اگر جامعه جهاني، تلاشي جمعي براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي انجام ندهد، در اين قرن درجه حرارت حباب مرطوب در مناطقي از آسياي جنوبي و خاورميانه مي تواند به طور منظم بيش از ۳۵ درجه سانتيگراد باشد.

کارشناسان و دانشمندان تغييرات آب و هوايي براي دهه ها پيش بيني کرده اند که با تجارت معمول، فرکانس و شدت امواج گرما در سطح جهاني افزايش پيدا مي کند.به گزارش سيناپرس، به عقيده اين گروه، در مناطق بسيار مرطوب جهان، به ويژه در مناطق ساحلي نزديک به آب گرم، شواهدي از شرايطي وجود دارد که به حد نهايي  تحمل انسان مي رسد و در صورت افزايش بيشتر رطوبت از حد توان انسان مي گذرد.

نتايج يک مطالعه در سال ۲۰۲۰ که در مجله پيشرفت هاي علمي (Science Advances) منتشر شده، با بررسي داده هاي دماي جهاني ايستگاه هاي هواشناسي طي ۴۱ سال گذشته نشان داد که هم شدت و هم فرکانس گرماي شديد مرطوب در حال افزايش بوده و اين موضوع به گفته نويسندگان اين تحقيق، «يک چالش بزرگ اجتماعي» در دهه هاي آينده است. به گفته کارشناسان، کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي يکي از راه هاي کاهش احتمال بروز اين دماي خطرناک است.

به گفته کارشناسان، اگر  سياست دولت ها در جهت کاهش انتشار کربن پيش رود مي توان به بهبود شرايط اميدوار بود. به گزارش سيناپرس، بنابراين انتقال به منابع انرژي پاک و تجديدپذير و از بين بردن تدريجي سوخت هاي فسيلي فقط باعث کاهش انتشار کربن نمي شود، بلکه به مردم کمک مي کند تا در صورت بروز امواج گرما زنده بمانند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar