ايسنا/ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي تهران با بررسي نمونه‌هاي فاضلاب سه تصفيه‌خانه در شهرهاي تهران، قم و انزلي، عنوان کردند که در فاضلاب ورودي اين تصفيه‌خانه‌ها ويروس کوويد-۱۹ وجود دارد.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي تهران با انجام يک مطالعه حضور ويروس کوويد- ۱۹ را در فاضلاب خام و تصفيه‌شده شهري مورد بررسي قرار دادند.

در اين مطالعه جمعاً ۲۸ نمونه فاضلاب خام و تصفيه شده به روش نمونه‌برداري مرکب از ورودي و خروجي‌هاي سه تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، شرق انزلي و شماره ۳ قم، در تاريخ‌هاي ۱۶ فروردين و ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ جمع آوري شد و نمونه‌هاي حاوي RNA ويروس SARS-CoV-۲ شناسايي شدند.

نتايج اين مطالعه نشان داد که تمام نمونه‌هاي حاصل از ورودي اين سه تصفيه‌خانه از نظر وجود ويروس SARS-CoV-۲ مثبت بودند (چهار نمونه مثبت براي هر يک از تصفيه خانه‌ها)، در حالي که تعداد نمونه‌هاي مثبت خروجي تصفيه‌خانه جنوب تهران، دو نمونه از چهار نمونه، تصفيه خانه شرق انزلي صفر و تصفيه خانه شماره ۳ قم نيز صفر بود. نتايج نمونه‌هاي خروجي تصفيه‌خانه جنوب تهران نشان داد که گندزدايي با اشعه ماوراء بنفش (UV) از کلر مؤثرتر بود.

به طور کلي مي‌توان فاضلاب را جزو منابع اصلي SARS-CoV-۲ دانست که مي‌تواند اين ويروس را از طريق هوا (آئروسل) منتقل کند. در نتيجه، اين موضوع مي‌تواند سلامت کارگران تصفيه‌خانه، ساکنان در مجاورت تصفيه‌خانه‌ها و حتي کل جامعه را تهديد کند.

از طرف ديگر، ممکن است لجن حاصل از تصفيه فاضلاب حاوي ويروس هاي فعال SARS-CoV-۲ باشد؛ برهمين اساس مديريت صحيح لجن مطابق با ضوابط زيست محيطي بسيار ضروري است.

نتايج اين پروژه تحقيقاتي با عنوان «بررسي حضور ويروس COVID-19 در فاضلاب خام و تصفيه شده شهري در شهرهاي تهران، بندر انزلي و قم» در پايگاه نتايج پژوهش‌هاي سلامت کشور منتشر شده و  محمود علي محمدي از دانشگاه علوم پزشکي تهران مجري اصلي اين طرح تحقيقاتي بوده است.

مقاله استخراج شده از اين مطالعه از طريق لينک زير قابل دسترسي است:

The presence of SARS-CoV-2 in raw and treated wastewater in 3 cities of Iran: Tehran, Qom and Anzali during coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar