فارس/داده‌هاي منتشر شده در مجله پزشکي لنست نشان داد تزريق دز دوم احتمال بروز عارضه جانبي نادر واکسن آسترازنکا را افزايش نمي‌دهد.

به نقل از رويترز، داده‌هاي منتشر شده در مجله پزشکي لنست نشان داد که ميزان  بروز «ترومبوز با سندرم ترومبوسيتوپنيا» (thrombosis with thrombocytopenia syndrome’ (TTS)) که شامل لخته شدن خون و پايين آمدن سطح پلاکت خون است  پس از دز دوم واکسن در افراد واکسينه شده 2.3 درصد در ميليون بوده است.

اين بررسي بيانگر آن است، تزريق دز دوم احتمال بروز عارضه جانبي نادر واکسن آسترازنکا را افزايش نمي‌دهد. 

اين مشکل «ترومبوس سينوس وريدي مغزي» يا CVST باعث شده تا برخي از کشورها از جمله آلمان، فرانسه و کانادا در اين مورد که اين واکسن به چه کساني تزريق شود، محدوديت‌هايي ايجاد کنند. سازمان جهاني بهداشت و آژانس دارويي اروپا مي‌گويند که مزاياي اين واکسن بيش از خطرات آن است.

اين تحقيق به سرپرستي و تأمين بودجه آسترازنکا، با استفاده از پايگاه داده ايمني جهاني، موارد گزارش شده را در طي ۱۴ روز پس از مصرف دز اول يا دم از ۳۰ آوريل ارزيابي کرد.

نهاد تنظيم کننده مقررات دارويي در اروپا از ماه مارس در حال بررسي موارد TTS بوده و پيوندي احتمالي با  واکسن آسترازنکا و واکسن تک دز جانسون و جانسون را يافته است. با اين حال  ادعا شده که مزاياي کلي هر دو واکسن بيشتر از هرگونه خطري است که توسط آنها ايجاد شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar