ديجياتو/ دانشمندان قديمي‌ترين فسيلي را کشف کرده‌اند که مي‌تواند با درک ما از تاريخ تکامل جانوران در تضاد باشد. اين فسيل ممکن است جز اولين جانوراني باشد که روي زمين به وجود آمده و تاريخ قبل از دوره کامبرين را شکل داده است.
حياتي که ما مي‌شناسيم چيزي حدود ۵۴۱ ميليون سال پيش روي زمين آغاز شده. اين در واقع زماني است که دوره کامبرين آغاز شد و با رويدادي به نام انفجار کامبرين بسياري از شاخه‌هاي اصلي جانوران پديد آمدند. اين دوره حدود ۲۵ ميليون سال طول کشيد که نتيجه آن، تنوع زيستي امروز در زمين است.

قبل از انفجار کامبرين، حيات روي زمين بسيار ساده و کوچک بود. موجودات تنها يک سلول يا يک ارگانيسم چند سلولي ميکروسکوپي بودند. اما شواهد اخير نشان مي‌دهد که ممکن است اتفاق ديگري نيز رخ داده باشد.

دانشمندان به تازگي شواهدي از حيات کشف کرده‌اند که قبل از دوره کامبرين وجود داشته است. در اين مورد خاص، برخي اسفنج‌ها (موجودات دريايي بدون تحرک) قبل از کامبرين به وجود آمدند. طبق اين مطالعه، اولين اسفنج‌ها تقريبا ۳۵۰ ميليون سال پيش از کامبرين تکامل يافتند. يعني چيزي حدود ۸۹۰ ميليون سال پيش!
اگر چنين چيزي حقيقت داشته باشد، به اين معني است که جانوان مدتي بسيار قبل از شکل‌گيري شواهد فسيلي وجود داشته‌اند. همچنين نشان مي‌دهد که تاريخ تکامل جانوران آن طوري که فکر مي‌کرديم در طول زمان حفظ نشده است.
فسيلي که محققان در شمال غربي کانادا کشف کردند بسيار شبيه به گونه‌اي از اسفنج‌هاي امروزي به نام «Keratose demosponges» است. آن‌ها از روش بسيار دقيقي براي تشخيص عمر اين فسيل استفاده کردند که تقريبا شکي در آن باقي نمي‌گذارد.
اما بايد گفت که به اين سادگي نمي‌توان تکامل حيات روي زمين را زير سوال برد. به همين دليل، اين گروه تحقيقاتي در حال بررسي دقيق‌تر اين فسيل هستند و مطالعات آن‌ها همچنان ادامه دارد. برخي مي‌گويند که ممکن است اين قطعه اصلا فسيل نباشد و ساختار ديگري باشد. اما بعضي ديگر همچنان سوالات بنيادي‌تري را مطرح مي‌کنند: «آيا حيات صدها ميليون سال قبل از کامبرين شکل گرفته است و چرا تاکنون فسيل ديگري مانند اين کشف نشده است؟»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar