مجله ايلياد/ ستاره‌شناسان رده‌ي جديدي از سياره‌هاي فراخورشيدي را کشف کرده‌اند که عليرغم تفاوتي که با زمين دارند، باز هم مي‌توانند از حيات پشتيباني کنند.
زماني که ستاره‌شناسان به دنبال سياره‌هاي قابل سکونت مي‌گردند، معمولاً دنبال سياره‌هايي هستند که از نظر اندازه، جرم، دما و ترکيبات اتمسفري مشابه زمين باشند. اکنون ستاره‌شناسان دانشگاه کمبريج ادعا مي‌کنند که احتمالات بيشتري براي حيات در دنياي خارج از زمين وجود دارد.
ستاره‌شناسان رده‌ي جديدي از سياره‌ها را کشف کرده‌اند که به‌وسيله‌ي اقيانوس‌هاي داغ پوشيده شده‌اند و اتمسفر آن‌ها غني از هيدروژن است و تعداد آن‌ها بسيار بيشتر از سياره‌هاي مشابه زمين است. با احتمال وجود علائم حيات در اين نوع سياره‌ها، ستاره‌شناسان پيش‌بيني کرده‌اند که واقعاً احتمال کشف علائم حيات فراخورشيدي طي دو تا سه سال آينده وجود دارد.

بسياري از اين نوع سياره‌هاي جديد از زمين بزرگ‌تر و داغ‌تر هستند، ولي با اين حال اقيانوس‌هاي بزرگي دارند که مي‌توانند از زندگي‌هاي ميکروبي پشتيباني کنند. اين سياره‌ها عموماً خارج از ناحيه‌ي قابل سکونت ستاره‌هاي خود قرار دارند، ولي با اين حال امکان پشتيباني از حيات را دارند؛ بنابراين با کشف اين نوع سياره‌ها مي‌توان گفت که بايد براي ناحيه‌ي قابل سکونت ستاره‌ها تعريف جديدي ارائه کرد.
حدود ۳۰ سال پيش اولين سياره‌ي فراخورشيدي شناسايي شد و تا کنون تعداد اين سياره‌ها به هزاران سياره رسيده است. اکثر اين سياره‌ها داراي اندازه‌اي بين زمين و نپتون هستند. اکثر آن‌ها نيز سنگي و يخي هستند و اتمسفر غني از هيدروژن دارند.
اکثر سياره‌هايي که بيش از ۱.۶ برابر زمين هستند، به سختي مي‌توانند محتويات سنگي داشته باشند و در تحقيقات گذشته نشان داده شده است که دما و فشار در زير اتمسفر هيدروژني آن‌ها به قدري بالا است که نمي‌توانند از حيات بر روي خود پشتيباني کنند. با اين حال در تحقيقات جديد، ستاره‌شناسان ثابت کرده‌اند که تحت شرايط خاصي اين سياره‌ها مي توانند از حيات پشتيباني کنند. اين ايده منجر به کشف رده‌ي جديد سياره‌ها شد.
دانشمندان نشان داده‌اند که سياره‌هايي وجود دارند که ۲.۶ برابر زمين هستند و اتمسفر غني از هيدروژن دارند، ولي با اين حال شرايط در زير اقيانوس‌هاي وسيع آن‌ها به نحوي است که مي‌توانند از حيات پشتيباني کنند. البته آن‌ها اذعان دارند که در اکثر اين سياره‌ها، امکان حيات تنها در طرف تاريک اين سياره‌ها وجود دارد و در طرف روشن آن‌ها امکان حيات وجود ندارد. البته برخي از آن ها که دماي پايين‌تري دارند و تشعشعات کمتري از ستاره‌ي ميزبان خود دريافت مي‌کنند، امکان حيات را در همه جاي خود دارند.
ستاره‌شناسان پيش‌بيني مي‌کنند که در آينده تعداد خيلي بيشتري از اين دنياها کشف شود و به اين ترتيب، دامنه‌ي مکان‌هايي که مي‌توان در آنجا به دنبال حيات گشت افزايش پيدا خواهد کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar