آخرین خبر/در این بازنمودِ دیداریِ نوآورانه، تنها رنگ‌های طبیعی ماهِ سیاره‌ی زمین دیده می‌شوند.
قرص‌های ماه که اینجا مانند پیکسل‌هایی در یک چارچوب چیده شده‌اند، در زمان‌های گوناگون تصویربرداری شده‌اند.
رنگ‌های گوناگون آنها در اساس دستاورد تاثیریست که شرایطِ متغیرِ هوای زمین و نیز هندسه‌ی همترازی ماه، زمین و خورشید بر نور بازتابیده از ماه داشته.
اینجا، تیره‌ترین قرص‌های ماه به رنگ‌های "زمین‌تاب" هستند.
بیش از ۵۰۰ سال پیش، لئوناردو داوینچی شرحی بر زمین‌تاب نوشت و آن را نور خورشید دانست که از اقیانوس‌های زمین بازتابیده و سطحِ تاریکِ ماه را روشن کرده است.
خوب همه چیز به کنار، بیایید این تصویر را از کمی دورتر ببینید و یا به نگارش‌های کوچک‌ترِ آن خیره شوید. شاید با این کار بتوانید یکی از پرآوازه‌ترین شاهکارهای هنری داوینچی را ببینید [با پیکسل‌هایی از قرص ماه-م].

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar