آخرین خبر/اگر چه اولین آب ها در کره زمین از فعالیت های آتش فشانی حاصل شده اند، اما این به تنهایی عامل ایجاد این مقادیر زیاد آب در سطح زمین نبوده است.
‌‌
آب بیشتری به سیاره زمین از طریق برخورد شهاب سنگ هایی که خارج از کمربند شهاب سنگی منشا گرفته اند، آمده است.

مقایسه نسبت ایزوتوپی آب در روی کره زمین و آب از شهاب سنگ ها نشان می دهد که اکثریت آب روی کره زمین از شهاب سنگ ها گرفته شده است.
‌‌

برگرفته از اینستاگرام theory.mag

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar