آخرین خبر/ در این تصویر ستاره های درخشان و مولکول های جالب در حال شکل گیری و آزاد شدن هستند. این سحابی پیچیده در ناحیه ستاره‌زایی به نام RCW 57 قرار دارد و علاوه بر بنای یادبود نمادین، برای برخی شبیه یک ابرقهرمان در حال پرواز یا یک فرشته گریان است.

با حذف دیجیتالی ستارگان، این تصویر رنگی که دوباره تخصیص داده شده، گره های متراکمی از غبار تیره بین ستاره ای، میدان های گاز هیدروژن درخشان یونیزه شده توسط این ستارگان، و حلقه های بزرگ گازی که توسط ستارگان در حال مرگ به بیرون رانده شده اند را به نمایش می گذارد. مطالعه دقیق NGC 3576، همچنین به نام‌های NGC 3582 و NGC 3584، حداقل 33 ستاره پرجرم را در مراحل پایانی شکل‌گیری، و حضور واضح مولکول‌های کربن پیچیده معروف به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) را کشف کرد. تصور می شود که PAH ها در گاز خنک کننده مناطق ستاره ساز ایجاد می شوند و توسعه آنها در سحابی تشکیل خورشید در پنج میلیارد سال پیش ممکن است گام مهمی در توسعه حیات روی زمین بوده باشد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar