باشگاه خبرنگاران/ علاوه بر کیلوگرم و میلی وترا، واحدهای دیگری به وجود آمده اند که عبارتند از runa، kitta، ronto و kikto که kikto برابر با میلیارد x میلیارد x میلیارد.

ronto یک میلیارد از یک میلیارد از یک میلیارد است.

واحد‌های اندازه گیری برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته به روز شده اند، به گونه‌ای که نمایندگان در کنفرانس عمومی اندازه گیری‌ها و وزن‌ها که در کاخ ورسای برگزار شد، به تأیید سیستم جدید رأی دادند.

در سال ۱۹۹۱، پیشوند‌های زتا و یوتا وارد سیستم بین المللی واحد‌ها شدند. برای درک مقیاس، یک کیلومتر مثلاً برابر با ۱۰۰۰ متر یا بهتر است بگوییم یک و سه صفر است.

مقیاس آیوتامتر ۲۴ صفر بعد از یک است؛ در حالی که ronnameter یا ronnagram برابر با ۲۷ صفر پس از یک است.

دانشمندان ابتدا وزن زمین را اندازه گرفتند و معلوم شد که وزن زمین ما ۶ رونگرم است که به معنی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ گرم است.

غول منظومه شمسی، مشتری، در واحد اندازه گیری رونوگرام قرار نمی‌گرفت و ۲ کیوتاگرم (دو و ۳۰ صفر در سمت راست آن) وزن داشت.

چرا واحد‌های اندازه گیری جدید مورد نیاز است؟

برای راحت‌تر کردن اندازه‌گیری کمیت‌های غول‌پیکر، مانند فواصل کیهانی یا اندازه‌های داده (یوتابایت).

از طرفی مثلاً در فیزیک کوانتوم اندازه گیری کمیت‌های بسیار کوچک ضروری است، واحد‌های جدید نیز در آن جا مفید خواهند بود.

دانشمندان و کارمندان امیدوارند که بشریت برای ۲۰-۲۵ سال آینده به تعداد کافی پیشوند جدید داشته باشد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar