مهر/ گروهی از محققان با همکاری پژوهشگر ایرانی یک واکسن نانودیسک برای مقابله با سلول های بنیادی سرطانی ابداع کردند که با متاستاز و عود کردن بیماری مقابله می کند.
 یکی از دلایل اصلی پیامدهای وخیم سرطان، وجود سلول های بنیادی سرطانی (CSCs) است. CSC ها زیرمجموعه ای کوچک از سلول های تومور هستند که می توانند خود را احیا کنند، نسبت به اکثر سلول های تومور تمایز یابند و قابلیت تومورزایی را حفظ کنند.

از آنجا که CSC ها نسبت به شیمی درمانی و پرتودرمانی سنتی مقاوم هستند، به متاستاز و عود بیماری نیز منجر می شوند.

بنابراین، روش های جدیدی برای هدف قرار دادن و حذف CSC ها نیاز است. در همین راستا گروهی از محققان با همکاری علیرضا حسنی نجف آبادی سعی کردند با ایجاد نوعی واکسیناسیون درمانی علیه فاکتورهای رونویسی مرتبط با CSC مانند «ساکس ۲» Sox2 و Nanog و آلدهید دهیدروژناز (ALDH)، این نوع سلول های بنیادی سرطانی در ملانوما را هدف بگیرند و تعداد آنها را کاهش دهند.

برای این منظور آنها اپی توپ‌های پپتیدی ایمنی‌زای جدیدی را شناسایی کردند که از «ساکس ۲» (Sox2) و Nanog مرتبط با CSC مشتق شده و واکسن نانودیسک لیپوپروتئین با چگالی بالا (sHDL) سنتز کردند که با پپتیدهای آنتی‌ژن Sox2، Nanog و ALDH همراه با گیرنده‌های CpG، a. 9 آگونیست فرمول بندی شده بود.

واکسیناسیون با نانو دیسک‌های حاوی شش پپتید آنتی ژن CSC، واکنش های قدرتمند سلول های تی علیه آنتی‌ژن‌های مرتبط با CSC را برانگیخت و باعث نفوذ داخل توموری سلول‌های T CD8+ شد. به این ترتیب کثرت سلول‌های CSC و سلول‌های T تنظیم‌کننده CD4+ را در تومورهای ملانوما را کاهش داد.

به طور دقیق تر در آزمایش روی حیوانات واکسیناسیون نانودیسک به طور موثر رشد تومور را کاهش داد.

به طور کلی، استراتژی درمانی این محققان در برابر CSC ها نشان دهنده یک رویکرد مقرون به صرفه، ایمن و همه جانبه است که می توان آن را برای ملانوما و انواع دیگر سرطان به کار برد. همچنین این روش یک جزء مهم در درمان های ترکیبی برای هدف گرفتن و حذف CSC ها به حساب می آید.

درمان سرطان با نانو دیسک ها یک روش جدید برای از بین بردن تومورهای سرطانی است. در این روش، هر نانو دیسک حاوی نئو آنتی ژن ها و یا جهش هایی برای تومورهای سرطانی خاصی است که به سلول های تی (لنفوسیت تی) سیستم ایمنی بدن امکان شناسایی نئو آنتی ژن ها و کشتن سلول های سرطانی را می دهند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar