سیناپرس/ رانش و فرونشست زمین یکی از معضلات شهرهای بزرگ جهان محسوب شده و مطالعات انجام شده نشان می دهد این روند در برخی شهرها از جمله  بوکاوو واقع در جمهوری دموکراتیک کنگو، طی سال های اخیر شتاب گرفته است.

مطالعات اخیر پژوهشگران نشان می دهد؛ مشکلات روزافزونی همچون فرونشست و رانش زمین در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ممکن است به دلیل پراکندگی و رشد شهری بدون برنامه‌ ریزی باشد که جریان‌های آب سطحی و زیرسطحی را دچار اختلال می کند.

رانش زمین به طور عادی در سرتاسر مناطق استوایی رایج است و با گسترش شهرها به سمت دامنه های مستعد لغزش، خطری فزاینده برای سلامتی و زیرساخت های انسان ایجاد می شود. رانش های عمیق، که ده ها متر زیر سطح رخ می دهد، می تواند به تدریج مناطق وسیعی از سطح زمین را در طول سال ها تغییر دهد. بررسی های جدید نشان می دهد الگوی رانش های عمیق با فشار آب در خاک های شیب تپه مرتبط است، اگرچه مشخص نیست که آیا شهرنشینی به تنهایی بر تعادل هیدرولوژیکی و ساختار آب های زیر زمینی تأثیر گذاشته و خطرات رانش زمین را افزایش می دهد یا این موضوع به دلیل دیگری رخ می دهد.

طی این مطالعات، آنتوان دیل و همکارانش داده‌ های رادار ماهواره‌ ای از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را به همراه عکس‌ های هوایی گرفته شده در ۷۰ سال گذشته، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند تا نقش شهرنشینی را در تغییرات الگوی رانش زمین عمیق در زیر بوکاوو، جمهوری دموکراتیک کنگو بررسی کنند.

آنها دریافتند: برخی از بخش‌ های درگیر با رانش زمین سه برابر سریع ‌تر از دهه ۱۹۷۰ میلادی حرکت می ‌کنند و مطالعات محققان نشان می ‌دهد که این تغییر الگو در نتیجه تغییرات بارندگی یا زلزله نیست. اطلاعات به دشت آمده در این رابطه نشان می ‌دهد که سریع‌ ترین بخش‌ها در حال حاضر به ‌طور میانگین تا ۷۰ سانتیمتر در سال حرکت می ‌کنند و بخش های فوق عمدتا بخش هایی هستند که سریع ‌ترین رشد شهرنشینی را دارند.

از سوی دیگر، تحلیل داده های این مطالعه نشان می دهد بی ‌ثباتی در الگوی رانش زمین در مناطقی که مسیریابی مجدد رواناب سطحی و زیرساخت‌ های زیرزمینی نشت ‌دار ترکیب شده و اشباع آب خاک را افزایش داده است، شدیدتر است.

نویسندگان نتیجه می ‌گیرند:مدیریت مؤثر و مبتنی بر مدیریت آب ‌های زیرزمینی و درک چگونگی تأثیر فعالیت ‌های انسانی بر فرآیندهای سطحی، برای کاهش خطرات رانش و فرونشست بسیاری دیگر از شهرهای در حال رشد، حیاتی است. به گزارش سیناپرس، شرح کامل این پژوهش در آخرین شماره مجله تخصصی Nature Geoscience منتشر شده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar