خبرآنلاين/ وزير آموزش و پرورش، در توئيتي نسبت به انتقادها و اعتراض ها درباره تغيير کتاب درسي موضع گرفت.

محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش در توئيتر خود نوشت:
« از تغيير متن نويسنده فاخر کشورمان در کتاب فارسي پايه هفتم، متاسف شدم. (هرچند تغيير در دوره مسووليت من نبوده است). در همان ماه هاي اول مسووليت، فرآيند دقيق، منسجم و حرفه اي را براي بررسي، و اصلاح تغييرات تدوين و ابلاغ کردم تا مطمئن شويم که در آينده شاهد چنين مواردي نخواهيم بود.
همچنين از همکاران خود در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي خواستم تغييرات دو سال اخير کتابهاي درسي را بازبيني و اصلاحات لازم را در چاپ جديداعمال کنند.»

متن زير بخشي از کتاب هوشنگ‌ مرادي‌کرماني است که در متن اصلي « وضو گرفتم و نماز خواندم» وجود نداشته
ولي آموزش و پرورش در دوره پيشين اين کلمه را بدون اجازه نويسنده وارد کتاب درسي کرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar