مهر/ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، گفت: ۷ ميليون کارگر رسمي داريم که عضو تأمين اجتماعي نيستند.

محمد شريعتمداري در جمع اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران حوزه رفاه اجتماعي کشور، اظهار داشت: در نشست سران قوا در محضر رهبر معظم انقلاب، موضوع نظام جامع رفاه اجتماعي و تأمين اجتماعي مورد تاکيد معظم‌له قرار گرفت.
وي ادامه داد: طي دو سال گذشته تلاش کرديم نگاه اجتماعي دولت را در حوزه سياستگذاري اجتماعي توسعه و تقويت کنيم و براي فعاليت‌هاي پژوهشي در وزارت کار، شوراي عالي پژوهش را پايه‌ريزي کرديم که جمعي از اساتيد و صاحبنظران دانشگاهي در اين شورا عضو هستند.
شريعتمداري اظهار داشت: با توجه به اقداماتي که اين وزارتخانه در حوزه راه اندازي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان انجام داده و اين اقدام مورد تاکيد ايشان قرار گرفته، بدنه اجرايي و تقنيني کشور به دنبال اين هستند تا قدم‌هاي مؤثري را در اين زمينه بردارند.
وي در خصوص هدف از اين نشست هم انديشي تصريح کرد: فرصتي فراهم شده تا با ديدگاه صاحب نظران و انديشمندان در دو حوزه نظام جامع و يکپارچه رفاه و تأمين اجتماعي و آثار و پيامدهاي کرونا آشنا شويم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به بررسي‌هاي انجام شده از سوي مؤسسات مهم تحقيقات جهاني اشاره کرد و گفت: ۸۷ درصد اقتصاد داناني که در اين تحقيق مورد گفتگو قرار گرفته‌اند، معتقدند دولت‌هاي متبوعشان سياست‌هاي مدوني براي مقابله با آثار فقر ناشي از کرونا ندارند و اين نگراني‌ها را دو چندان مي‌کند، همچنين سياست روشني براي مقابله با آثار آن در جهان و در حوزه سياستگذاري اتفاق نمي‌افتد.
شريعتمداري به تاريخچه و تجربه تاريخي نظام رفاه اجتماعي در کشور پرداخت و اظهار داشت: در دهه پنجاه قدم‌هايي در اين زمينه برداشته شد و وزارت رفاه تشکيل و قرار شد بر پايه آن مسائل رفاهي دنبال شود. سپس از ابتداي دهه ۸۰ انديشمندان و صاحب نظران اين حوزه به جمع‌بندي رسيدند که ضرورت دارد ساماندهي جديدي در حوزه مسائل رفاهي اجتماعي انجام شود که پس از آن وزارت رفاه در سال ۸۳ تأسيس شد.
وزير رفاه بيان داشت: ساختار قانون نظام جامع رفاه اجتماعي از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و وزارت رفاه دوباره شکل گرفت و شوراي عالي رفاه براي عالي‌ترين رکن تصميم‌گيري در زمينه سياست گذاري مسائل رفاه اجتماعي در کشور به وجود آمد و قرار شد در همه حوزه‌هاي امدادي بيمه‌اي و حمايتي سياست گذار اصلي کشور باشد.
وي ادامه داد: در ادامه با اقدامات صورت گرفته و ادغام وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي حوزه وسيعي پيش روي کشور قرار گرفت و با قوانين و برنامه‌هايي که در جريان بودجه به صورت يک ساله تصويب شد به تدريج اين قانون مادر نيز مضمحل شد و شوراي عالي رفاه از جايگاه واقعي خود تنزل پيدا کرد.
شريعتمداري با بيان اينکه منابع گسترده‌اي در حوزه رفاه کشور هزينه مي‌شود اما نتايج ارزشمندي در حوزه برخورد با چهره‌هاي خشن فقر، فقر آموزشي، بهداشتي، درماني و تغذيه نمي‌بينيم، افزود: سهم منابعي که به صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي در بودجه اختصاص مي‌يافت ظرف کمتر از يک دهه به رقم قابل ملاحظه افزايش پيدا کرده و تقريباً ۱۰ برابر شده و در بودجه سال جاري ۱۲۰ هزار ميليارد تومان منابع فقط خرج کمک به صندوق‌ها شده است. افزايش اين سهم ريشه در فقدان آينده نگري گذشته است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: علاوه بر آن نظام يارانه‌اي که در کشور وجود دارد بسيار متنوع است و در جاهاي مختلف هزينه‌هايي را انجام مي‌دهد که اصلاً منسجم و يکپارچه نيست. نظام جامع تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در زمينه اجتماعي رفاه اجتماعي در کشور وجود ندارد و دستگاه‌ها و بخش‌ها هريک متکفل اموري در اين حوزه‌ها هستند.
وي با بيان اينکه به رغم همه تلاش‌هايي که صورت گرفته فاقد مطالعه مبتني بر شواهد در خصوص پيامدهاي اجتماعي در حوزه کرونا هستيم گفت: بنابراين در اين حوزه مطالعه جامع بر اساس شواهد در حوزه پيامدهاي اجتماعي کرونا را در دستور کار قرار داده‌ايم.
شريعتمداري افزود: يقيناً پاندومي کرونا داراي آثار اقتصادي نيز هست و مشکلات بسياري را تاکنون به وجود آورده، همچنين با توجه به اينکه آثار کرونا متنوع است بايد مطالعات مختلف نيز در اين حوزه صورت گيرد و بر مبناي آن راهکار ارائه و بررسي شود که آثار ناشي از کرونا را در حوزه پساکرونا چگونه مي‌توان جبران کرد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مجموعه اقدامات انجام شده درباره ارتقاي وضعيت معيشتي مردم نيز اشاره کرد و گفت: آسيب شناسي و حل مسائل در اين حوزه‌ها در دستور کار قرار گرفت. به طور مثال اگر به افزايش دستمزد کارگران طي سال‌ها نگاه کنيد تلاش شد طي دو سال ۸۷ درصد حداقل دستمزد را که در طول تاريخ سابقه نداشته افزايش دهيم يا در حوزه همسان سازي حقوق بازنشستگان که ۱۴ سال منتظر آن بودند تلاش کرديم به اصل ماجرا توجه کنيم.
وي افزود: طي دو سال منابع مربوط به حوزه معلولان، مددجويان، افراد داراي معلوليت شديد و پرستاران آنها در بهزيستي ۵ برابر افزايش يافت، هرچند اين قبيل اقدامات و ارقام کافي نيست اما تلاش کرديم با شفافيت، صرفه‌جويي و به کارگيري مديريت جوان در سازمان بهزيستي اين کار صورت گيرد.
شريعتمداري تصريح کرد: در زمينه شناسايي گروه‌هاي هدف و طراحي سامانه‌اي که بتواند اطلاعات دقيق از اقشار مختلف جامعه ارائه کند هم قدم‌هاي جدي برداشته شده است.
به گفته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي اولين بار به حدود ۳ ميليون نفر در شرايط کرونا منابع بلاعوض بين ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت شده است که اين سه ميليون نفر جزو هيچکدام از گروه‌هاي شناسايي شده نبودند و هيچ گونه بيمه‌اي نداشتند و تحت پوشش هيچ نهاد امدادي نيز نبودند.
شريعتمداري اظهار داشت: اطلاعات بسيار وسيعي را از پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان به دست آورده‌ايم که اين داده‌ها امروز مبناي تصميم گيري ها است.
وي توضيح داد: زماني که اولين بار کمک معيشتي را توزيع کرديم دو نمودار مصرف بنزين و توزيع يارانه معيشتي که بر پايه افزايش قيمت بنزين صورت گرفته بود با هم يک ضربدر درست کرد. در تهران که بيشترين مصرف يارانه بنزين وجود دارد کمترين ميزان يارانه معيشتي توزيع شد. ولي در استان سيستان و بلوچستان يارانه معيشتي را تقريباً همه گرفتند. يعني آنهايي که کمترين ميزان يارانه بنزين را داشتند بيشترين کمک هزينه معيشتي را دريافت کردند.

شريعتمداري در خصوص کارکردهاي ديگر پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان نيز گفت: اطلاعات دقيق ديگري نيز در حوزه‌هاي مختلف از طريق اين پايگاه گردآوري شده به طور مثال اطلس شناسايي بانوان سرپرست خانوار تهيه شد و اکنون وضعيت آنان در همه مناطق کشور روشن است، يک ميليون و بيست هزار نفر از اين جمعيت کساني بودند که از هيچ بيمه‌اي در کل خانواده برخوردار نبودند و هيچ گونه حقوقي را دريافت نمي‌کنند.
وي تصريح کرد: اين اطلاعات بر پايه اطلاعات ثبتي و بر اساس کد ملي است.
شريعتمداري با بيان اينکه امروز اطلاعات دقيق و عميقي از بخش‌هاي مختلف در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان وجود دارد اظهار داشت: اين پايگاه مبناي تصميم‌گيري است و معتقديم تصميم‌گيري و حکمراني داده محور بر پايه اطلاعات دقيق به دست مي‌آيد.
وي تصريح کرد: با شناسايي دقيق جامعه هدف ۲۳ هزار ميليارد تومان منابع يک ميليون توماني به صورت وام قرض الحسنه ميان کساني که متقاضي بودند توزيع شد. ۴۰ هزار ميليارد تومان منابع وام ۱۲ درصد به تمام واحدهايي که در دوران کرونا آسيب ديده بودند اختصاص پيدا کرد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: در حوزه بيمه بيکاري نيز با راه اندازي سريع سامانه درخواست بيش از ۸۶۰ هزار نفر متقاضي بيمه بيکاري ثبت نام کردند و بيش از ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي چهار ماه علاوه بر بيمه بيکاري که بر اساس قانون تعلق مي‌گرفت، پرداخت شد. همچنين با مشارکت شهرداري‌ها و شوراهاي شهر دست‌فروشان را شناسايي کرديم.
وي خاطرنشان کرد: پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان قشر محور نيست، بلکه اطلاعات آن بر مبناي داده‌هاي دقيق مالي و تقسيم بندي در دهک بندي است.
شريعتمداري افزود: از روز نخست سياست شفافيت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي در دستور کار قرار گرفت و الان شفاف‌ترين وزارتخانه در حوزه‌هاي مختلف هستيم و اطلاعات مختلف در حال انتشار است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به انتشار گزارش‌هاي هفتگي درباره شفافيت براي اطلاع عموم اشاره و تصريح کرد: هم اکنون داشبوردهاي دقيق مديريتي براي تصميم گيري هاي بهتري در داخل وزارتخانه وجود دارد که تعدادي از اينها براي استفاده در دسترس عموم قرار داده شده و نتايج ثمربخشي به همراه داشته است.
وي به بحث بورسي شدن شستا نيز اشاره کرد و گفت: بورسي شدن شستا با دارا بودن سهام جزئي يا عمده در ۶۰۰ شرکت در راستاي شفاف سازي صورت گرفت و در همين شرايط درآمد اين شرکت‌ها ۲ تا ۱۲ برابر افزايش پيدا کرد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: کارگران غير رسمي روند رو به افزايشي دارند و کرونا اين تعداد را بالا برده که بايد اين موضوع را اصلاح کنيم.
وي افزود: لوايح چهارگانه اي را تهيه کرده‌ايم. مثلاً در حوزه بيمه، بيمه فراگير نداريم. جواني که شروع به فعاليت مي‌کند و آماده ورود به بازار کاراست داراي حداقل‌هاي بيمه‌اي و حمايت بيمه‌اي نيست.
شريعتمداري افزود: ۷ ميليون کارگر رسمي بيمه نشده داريم. يعني ۷ ميليون کارگري را شناسايي کرديم که کارگر هستند و کار مي‌کنند ولي عضو تأمين اجتماعي نيستند که در اين لايحه پيش‌بيني شده است
وي در پايان گفت: معتقدم براي اينکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي در جايگاه خود قرار گيرد و کارها پيش برود قانون ساختار نظام رفاه اجتماعي بايد به صورت تمام و کمال به اجرا درآيد و شوراي عالي رفاه در جايگاه واقعي خود بنشيند و اين موضوع تبديل به يک مطالبه اجتماعي شود و کشور نيز به اين موضوع تن دهد.

 
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar