باشگاه خبرنگاران/ در عالم حقوق براي پايان دادن به زندگي مشترک مسيري به جز طلاق پيش بيني شده است.

براي رهايي از ازدواج نامطلوب اولين راهي که به ذهن افراد مي رسد طلاق است اما طبق قوانين ما، راه ديگري براي پايان دادن به زندگي مشترک پيش بيني شده است که آثار حقوقي خاص خود را دارد.

اين روش فسخ نکاح نام دارد، در عالم حقوق به اختيار برهم زدن عقود و قرارداد ها فسخ گفته مي شود اما بايد بدانيد براي ايجاد اين حق شرايط خاصي لازم است.در واقع در صورتي که زوجين به سبب نکاح متحمل ضرر فاحش شوند اين حق براي ايشان در نظر گرفته مي شود و مصاديق ضرر فاحش نيز در قانون مشخص شده است .

جنون مرد يا زن در صورت استقرار از جمله مواردي است که براي طرف مقابل حق فسخ ايجاد مي کند.

درصورتي که زوجه به عيوب قرن، جذام، برص، افضا، زمين گيري و نابينايي از هر دو چشم دچار باشد براي مرد حق فسخ نکاح به وجود مي آيد به شرطي که اين عيوب هنگام عقد موجود و مرد از آن بي اطلاع بوده باشد.

در صورت ابتلا مرد به مواردي مانند عنن و خضا (بنا بر دلايل فيزيکي قادر به انجام زناشويي نباشد) براي زن امکان فسخ به وجود مي آيد. اگر مرد به جنون و عنن مبتلا باشد حتي اگر اين عيوب بعد از نکاح ايجاد شود زن حق فسخ نکاح دارد. همچنين اگر براي يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و پس از عقد مشخص شود فرد آن صفت را ندارد براي طرف ديگر حق فسخ ايجاد مي شود.

اين صفت بايد به گونه اي باشد که باعث ترغيب فرد به نکاح شده و شخص با اتکا به اين صفت ازدواج کرده باشد.

خيار فسخ از جمله خيارات فوري است يعني فرد پس از اطلاع از موردي که براي او ايجاد حق فسخ مي کند بايد فورا اقدام به برهم زدن نکاح کند، در غير صورت حق فسخ او از بين مي رود مگر اينکه به امکان فسخ يا فوريت آن علم نداشته باشد.

براي طلاق بايد تشريفات خاصي رعايت شود و علاوه بر آن محاکم نيز سختگيري هاي جدي اي براي جاري کردن صيغه طلاق منظور مي کنند اما رعايت اين ترتيبات براي فسخ نکاح شرط نيست.

فسخ با اراده طرف و با به کاربردن لفظ يا عملي که نشان از فسخ است صورت گرفته و تنها لازم است به اطلاع شخص مقابل برسد اما در هرحال بايد به دادگاه مراجعه کرد و پس از صدور حکم، فسخ در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شود.

همچنين در روند طلاق زوجين به داوري ارجاع داده مي شوند اما دادگاه در باره فسخ نکاح، تکليفي نسبت به ارجاع زوجين به داوري ندارد. براي وقوع طلاق لازم است دادگاه اجازه آن را بدهد اما در فسخ وظيفه دادگاه بررسي شرايط است تا ببيند حق فسخ وجود دارد يا خير.

تفاوت ديگر فسخ نکاح با طلاق اين است که در فسخ بر خلاف طلاق رجعي امکان رجوع وجود ندارد.همچنين طلاق فقط مختص عقد دائم است اما امکان فسخ نکاح در عقد دائم و موقت وجود دارد، علاوه بر اين به جز حق فسخ به علت عنن، در فسخ نکاح زن حقي نسبت به دريافت مهر ندارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar