مهر/ روزنامه عبری زبان "یدیعوت آحارانوت" از حذف محتوای ضد اسرائیلی از کتب درسی در عربستان سعودی خبر داد.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونت گزارش داد که کتب درسی در عربستان سعودی شاهد تغییرات بنیادینی در خصوص دشمن دانستن اسرائیل بوده است.
در گزارش این روزنامه آمده است: در کتب درسی عربستان سعودی دیگر چیزی به نام خطر صهیونیسم یا حاکمیت صهیونیستها بر جهان از طریق پول و مواد مخدر وجود ندارد.
به نوشته این گزارش، عربستان سعودی از این طریق به دنبال نزدیکی با اسرائیل است.
تحقیقات صورت گرفته توسط یک پژوهشکده اسرائیلی نشان می دهد که کتب درسی در عربستان سعودی تغییرات بنیادینی طی روزهای گذشته به خود دیده است به طوریکه تمام محتواهای مربوط به دشمن دانستن اسرائیل حذف شده است.
در این گزارش آمده است: کتب درسی در امارات نیز به همین منوال شاهد حذف بخش های مذکور هستند.
بر اساس این گزارش، حذف یک فصل کامل از کتاب درسی تحت عنوان «خطر صیونیسم» که در آن حق موجودیت اسرائیل غیرقانونی نشان داده می‎شد، حذف شده است.  بخش مربوط به جهاد و شهادت نیز از متون درسی عربستان حذف شده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar