عکاس خونه/ ارسالی از ناهار امروز تخم مرغ پیتزایی لطفا در بخش آشپزی من چاپ شود .
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."