عکاس خونه/ ارسالي از آرزو🤗 واقعا طعم فوق العاده اي داشت ...از ته چين خوشمزه تر
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."