باشگاه خبرنگاران/ ۶۵۴ زوج مازندراني از اواخر پارسال تاکنون تقاضاي فرزندخواندگي کرده‌اند.

دکتر گوهردهي مدير کل بهزيستي مازندران با بيان اينکه ۶۵۴ زوج مازندراني از اواخر پارسال تاکنون تقاضاي فرزندخواندگي کرده‌اند، گفت: خانواده‌ها بعد از انجام اقدامات اوليه توسط مددکار در صورت مورد تاييد بودن به کميته استاني معرفي و در صورت تاييد نهايي از سوي کميته، فرزندان به خانواده‌ها واگذار مي‌شوند.
او افزود: سازمان بهزيستي کشور جهت شفافيت و سهولت روند فرايند فرزند خواندگي اقدام به راه اندازي سامانه ملي فرزندخواندگي کرد که با اجرايي شدن اين سامانه فرايند ثبت درخواست، رسيدگي، ارجاع، معرفي کودک و پيگيري‌هاي متقاضيان به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود.
گوهردهي گفت: همه افراد متقاضي سرپرستي چه در داخل کشور و چه در خارج مي‌توانند از طريق اين سامانه همه فرآيند‌ها را از مرحله ثبت نام تا پايان به صورت الکترونيکي دنبال کنند.
مدير کل بهزيستي مازندران افزود: بيشترين متقاضي مربوط به شهرستان ساري با ۱۳۸ مورد و کمترين مربوط به جويبار با ۴ مورد مي‌باشد و همچنين ۱۳ مورد از متقاضيان خانم‌هاي بدون خانواده يا مجرد هستند و ۵۷۲ مورد خانواده‌هاي بدون فرزند و ۶۹ مورد نيز خانواده‌هاي داراي فرزند مي‌باشند.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today