صدا و سیما/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: روزانه حدود ۲۷ تن مرغ گرم با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ و حدود ۵۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۱۵ هزار تومان در قم توزیع می شود.

با وجود افزایش قیمت مرغ در بازار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم مدعی است هیچ مشکلی در تامین مرغ نداریم و افزایش قیمت‌ها تخلف است.
پورمیدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت مرغ ناشی از جو روانی است و مردم نباید اسیر اینگونه مسائل شوند.
وی قیمت مصوب مرغ گرم تنظیم بازار را بیست هزار و چهارصد تومان اعلام کرد و گفت:  قیمت ۳۵ هزار تومان را برای هر کیلومرغ گرم، تخلف است و علت پیدایش چنین قیمتی، خرید بیش از نیاز شهروندان است.
پورمیدانی افزود: مصرف خالص خانوار در قم ۴۰ تن است در حالیکه روزانه حدود ۷۷ تن مرغ گرم منجمد در قم توزیع می شود.
وی از مردم خواست تنها به مقدار مصرف خود، اقدام به خرید مرغ کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین از جوجه ریزی حدود ۹۰۰ هزار قطعه‌ای در ماه‌های مهر و آبان خبر داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در عین حال به تفاوت قیمت مرغ در قم و استان‌های دیگر اشاره کرد و گفت: به دلیل قیمت مناسب مرغ تنظیم بازار در قم، ممکن است از شهر‌های دیگر برای خرید به قم بیایند.
سمیعی نسب معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت  هم علت افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت گوشت قرمز دانست و گفت: به این دلیل، خرید گوشت مرغ افزایش یافته است.
وی البته به کمبود مرغ در قم اذعان کرد و افزود: تقاضای فعلی در بازار، کاذب است.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday