باشگاه خبرنگاران/ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو گفت: با حضور به موقع کارشناسان اورژانس سهند دو نفر از مرگ حتمی نجات یافتند.

هاشمی اقدم، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو اظهار کرد: بی احتیاطی یک خانواده در فاز چهار شهر جدید سهند در استفاده از بخاری گازی بدون وصل دودکش منجر به مسمومیت یک نفر آقای ۳۶ ساله و یک نفر خانم ۴۲ ساله با گاز مونوکسید کربن شد که با حضور به موقع کارشناسان اورژانس سهند این دو نفر از مرگ حتمی نجات یافتند و به بیمارستان اسکو اعزام شدند.
وی افزود: برای استفاده از وسایل گازسوز داشتن دودکش سالم با کلاهک H از ضروریات است و شهروندان قبل از نصب وسایل گازسوز باید از سالم بودن دودکش آن اطمینان حاصل کنند.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today