ایمنا/ شهردار بیرجند گفت: استفاده از پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز در بحران بی‌آبی یک فرصت است.

محمد علی جاوید، شهردار بیرجند اظهار کرد: پساب فاضلاب شهرها که تهدید زیست محیطی به شمار می‌رود می‌تواند با یک برنامه اجرایی به فرصت تبدیل شود.
وی افزود: فضای سبز موجود باید حفظ شود و در حال حاضر آبیاری آن از طریق چاه‌ها و آب شرب انجام می‌شود.
شهردار بیرجند ادامه داد: برای توسعه فضای سبز شهری می‌توانیم از پساب فاضلاب جهت آبیاری استفاده کنیم که به دو روش استفاده از سیستم‌های لوکال و تصفیه شده قابل اجرا است.
جاوید گفت: اهداف و دستاوردهای تهیه طرح انتقال پساب شامل امکان ایجاد فضای سبز استاندارد در شمال شهر، افزایش مساحت کل و به استاندارد رسیدن سرانه فضای سبز شهر بیرجند، جلوگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و توسعه فضای سبز رینگ شهر در جهت ایجاد بادشکن و کاهش آلودگی‌های بصری در سایت پردازش پسماند است.
وی تصریح کرد: از پتانسیل‌های اجرای این طرح می‌توان به انتقال پساب با کیفیت مناسب از تصفیه خانه جدید فاضلاب بیرجند، عدم نیاز به حفر چاه جهت برداشت آب برای ایجاد فضای سبز مهرشهر و قسمت اعظم کمربند سبز و قرار گیری شبکه انتقال پساب در مجاورت مخزن احداثی جمع آوری روان آب‌های شهری اشاره کرد.
شهردار بیرجند فضای سبز موجود در شهر بیرجند را ۲۶۵.۵۶ هکتار و مساحت فضای سبز طرح تفصیلی را ۳۷۴.۹۵ هکتار عنوان کرد و افزود: گونه‌های کاشت کمربند سبز بیرجند شامل کاج تهران، اقاقیای معمولی، زیتون تلخ، توت، انار، آتریپلکس و ارغوان است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today