رکنا/ زنی 45 ساله صبح امروز در اثر آتش‌سوزی در کوره‌های آهک محله صنعتی کرمان جان باخت.

جهانشاهی، روابط عمومی آتش‌نشانی کرمان می‌گوید: از زمان تماس با آتش نشانی بعد از سه دقیقه آتش‌نشان‌ها در محل حادثه حاضر شدند؛ اما این زمان شروع آتش‌سوزی نیست. مطمئنا آتش‌سوزی زودتر اتفاق افتاده و چون کوره‌ها با مناطق مسکونی فاصله اندکی دارند تماس با آتش نشانی طول کشیده و در نهایت نیز به علت ریزش سقف امکان نجات وجود نداشته است.
به گفته وی احتمال استعمال مواد مخدر و نداشتن هوشیاری کامل نیز وجود دارد که باید پزشکی قانونی آن را تایید کند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar