صدا و سيما/ يگان حفاظت محيط زيست استان خراسان شمالي از منزل يک شکارچي متخلف ۴۰ قطعه پرنده تاکسي درمي شده ضبط کرد.

يگان حفاظت محيط زيست استان خراسان شمالي از منزل يک شکارچي متخلف بالغ بر ۴۰ قطعه پرنده تاکسي درمي شده را در بجنورد کشف و ضبط کرد.
در اين رابطه يک نفر دستگير و به مراجع قضايي تحويل شد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today