صدا و سیما/ شاخص کیفی میانگین هوای کلانشهر اصفهان با ۱۰۷ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بنابر اعلام ایستگاه‌های پایش دائم شاخص کیفیت هوا در خیابان استانداری ۱۱۷، بزرگراه خرازی با ۱۱۵، خیابان پروین با ۱۰۴ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.
همچنین امروز شاخص کیفی هوای سگزی با ۱۰۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس، است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۰ خطرناک است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today