مهر/ فرمانده سپاه بجنورد با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی گفت: زحمات کادر درمان و همکاری سپاه و بسیج در طرح شهید سلیمانی باعث شد آمار فوت ناشی از کرونا در بجنورد ۹۰ درصد کاهش یابد.

سرهنگ مهدی الهی راد، فرمانده سپاه بجنورد اظهار کرد: جهادگران کادر درمان خراسان شمالی با از خودگذشتگی و ایثاری که از خود نشان دادند، توانستند بیماری منحوس کرونا را کنترل کنند.
وی ادامه داد: زحمات کادر درمان با اجرای طرح شهید سلیمانی مکملی شد تا سپاه و بسیج نیز در این عرصه ورود کرده و بتوانند با اقدامات مؤثر، پیشگیرانه و کنترل‌کننده ۹۰ درصد از مرگ‌ومیرهای ناشی از ویروس کرونا در بجنورد را کاهش دهند.
فرمانده سپاه بجنورد افزود: این تلاش‌ها باعث شد تا در وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، کمکی به حال مردم شود و کشور را از حوادث و بحران‌های امنیتی و اقتصادی نجات دهد.
الهی راد تصریح کرد: طرح شهید سلیمانی نقش مهمی در کنترل اپیدمی کرونا در استان داشت.
وی گفت: از مردم می‌خواهیم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده تا همچنان در کنترل این ویروس موفق باشیم.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today