باشگاه خبرنگاران/ مدیر کل تعزیرات حکومتی قم از محکومیت جزای نقدی قاچاقچی پوشاک ورزشی و پارچه در قم خبر داد.

مهدی ریاضی، مدیر کل تعزیرات حکومتی قم اظهار کرد: ماموران بازرسی حین کنترل خودرو‌های عبوری  در عوارضی قم به تهران به یک دستگاه خودروی سواری سمند مظنون و ضمن توقیف خودرو، پس از بازرسی، مقادیر قابل توجهی انواع پوشاک ورزشی و پارچه به ظن قاچاق به ارزش ۲,۶۴۶,۶۴۶,۲۷۸ ریال کشف کردند و مراتب  جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم اعلام شد.
او  افزود: با تشکیل پرونده، شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم با توجه به اظهارات  صریح متهم مبنی بر مالکیت کالا‌های مکشوفه و عجز از ارائه مدارک مثبته گمرکی، متهم را علاوه بر ضبط کالا‌های مکشوفه قاچاق، با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودرو، جمعاً به مبلغ ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: بر اساس قانون ،تمام کالا‌های مکشوفه تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday