باشگاه خبرنگاران/ اجرای طرح ضربتی جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های ناایمن در هفته گذشته منجر به پلمب ۱۲ کارگاه در شهر‌های بجنورد و اسفراین شد.

علی قلی‌پور، رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: طرح ضربتی جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های ساختمانی ناایمن از شنبه هفته گذشته آغاز شد و در سه روز ۵۶ کارگاه ساختمانی مورد بازرسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه موارد ناایمن و خطرناک به کارفرمایان ابلاغ شده است، اظهار کرد: ۱۲ کارفرما از رفع موارد ناایمن سر باز زدند که با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به پلمب این کارگاه‌ها اقدام شد.
رئیس اداره بازرسی کار تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همچنین افزود: پرونده ۱۱ کارگاه ساختمانی ناایمن دیگر در حال تکمیل برای اخذ دستور پلمب از مراجع قضایی در روز‌های آتی است.
قلی پور گفت: رعایت نکات ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی به منظور حفظ جان کارگران، خط قرمز ماست و به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست.
به گفته وی طرح ضربتی جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های ساختمانی ناایمن تا هفتم اسفندماه ادامه دارد و بازگشایی پلمب و اجازه فعالیت کارگاه‌ها منوط به رفع کامل نواقص و تایید بازرسان کار است.
بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان امسال هزار و ۶۲۷ مورد بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی خراسان شمالی انجام شده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today