صدا و سیما/ دریای خزر از عصر امروز برای صید و صیادی نامناسب است.

محمد دادرس مدیرکل هواشناسی گیلان اظهار کرد: دریای خزر امروز با ارتفاع موج 10 سانتی متر تا یک متر، از عصر، برای فعالیت های دریانوردی به ویژه صید و صیادی نامناسب است.
محمد دادرس افزود: امواج بزرگ ترین دریاچه جهان فردا با ارتفاع 80 تا 10 سانتی متر، به تدریج برای اینگونه فعالیت ها مناسب است.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today