باشگاه خبرنگاران/ بسياري از مشاغل با اعلام وضعيت قرمز کرونايي در گيلان تعطيل مي‌شوند.

دکتر آبتين حيدرزاده معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي گيلان اظهار کرد: مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ با قرمز شدن ۱۳ شهرستان گيلان از امروز به مدت ۲ هفته تعطيل مي‌شوند.
وي افزود: تصميم گيري براي بازگشايي دوباره اين مشاغل و اماکن پس از ۲ هفته بر عهده ستاد استاني مقابله با کروناست.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today