مهر/ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: متاسفانه تعداد موارد فوت بیماران کرونایی با ١٠ مورد جدید به عدد ١۶۴٠ مورد افزایش یافته است.

محمد طاهری، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در این خصوص اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ١٠۵٢ مورد جدید به ترتیب به عدد یازده هزار و ٩۴٢ مورد بستری و ٢٩ هزار و ٧۵۴ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٠ مورد جدید به عدد ١۶۴٠ مورد افزایش یافته است.
وی همچنین افزود: تعداد ١٠٠۴ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢٣٧ مورد در بخش عادی، ١٧ مورد در بخش ICU و حال ۵۴ نفر وخیم گزارش شده است.
محمد طاهری در ادامه گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۴٣۶ مورد، بهار ۶٧٨ مورد، تویسرکان ٧٧٩ مورد، رزن ۵١۴ مورد، درگزین ۲١١ مورد و فامنین ٢٠٩ مورد، کبودراهنگ ٧۵٠ مورد، ملایر ٢١٧٣ مورد، نهاوند ١۴۶۶ مورد و همدان ۴۴١۶ مورد می‌باشد لازم به ذکر است موارد اعلامی در شهرستان‌ها موارد مثبت بستری می‌باشد.
وی همچنین افزود که آمار مبتلایان خارج از استان ٣١٠ مورد مثبت است.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today