فارس/ معاون خدمات شهري شهرداري خرم‌آباد با اشاره به اينکه در اين مرحله تنها پاکبانان و غسال‌ها واکسينه شده‌اند، گفت: تعدادافراد واکسينه شده در اين مرحله ۴۰۰ نفر بوده است.

ديروز طي مراسمي با همکاري شهرداري خرم‌آباد و  دانشگاه علوم پزشکي لرستان تعدادي از کارگران شهرداري خرم‌آباد واکسينه شدند.
حميد عليرضايي، معاون خدمات شهري شهرداري خرم‌آباد با اشاره به اينکه در اين مرحله تنها پاکبانان و غسال‌ها واکسينه شده‌اند، بيان داشت: تعدادافراد واکسينه شده در اين مرحله ۴۰۰ نفر بوده است.
معاون خدمات شهري شهرداري خرم‌آباد بيان کرد: اين ليست با نظارت حراست شهرداري خرم‌آباد تهيه شده است و تنها پاکبانان و غسال‌ها در آن حضور دارند و هيچ کدام از مديران شهرداري در اين ليست نبوده‌اند.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy