شهرآرا آنلاين/ با توجه به فرا رسيدن شب هاي احيا تردد شبانه که از اول آذر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ شب تا سه صب برقرار بود لغو مي شود.

رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا اظهار کرد: طرح منع تردد شبانه(۲۲ الي سه صبح) در شب هاي احيا برداشته خواهد شد.